vishal dadlani and divya kumar (from ‘sam bahadur’)